WOONGROEP "WIJ"
              anders wonen, anders oud worden

Fotogalerij

De onderstaande foto's geven een goede indruk van wie we zijn en wat we doen

                                  

JAARVERGADERING 2020

Jaarvergadering 2020 was druk bezocht. Er waren 50 leden die een inspirerende avond hadden. Na de pauze hoorde we het succesvolle verhaal van 2 bewoners van de Zilvermeeuw, een woongemeenschap in Velserbroek. Dit was leerzaam en interessant.  

https://woongemeenschapdezilvermeeuw.nl

 

                                                                          

                        

Ouderenmarkt 2019


krantenartikel dd  7 jan. 2021