Woongroep IJmuiden
anders wonen, anders oud worden                 

Nieuws van 6 september 2022

De gemeente gaat donderdag 8 september in De Jutter publiceren dat ze het perceel aan Woongroep WIJ willen gaan verkopen. Ze roepen andere gegadigden op om binnen 20 dagen te reageren.

Nieuws van 2 mei 2022

Inmiddels gesprek gehad met gemeente over welke acties er nu genomen gaan worden wat betreft stilleggen in verband met het didam arrest  https://www.rijksoverheid.nl in de zoekfunctie "didam" intypen en dan kom je bij de uitleg.

Er wordt een second opinion gevraagd aan een neutrale advocaat en WIJ heeft goede hoop dat dit goed uitpakt. Vanuit de gemeente wordt er haast achter gezet, dat hebben we in ieder geval gewonnen. Hoe moeilijk het ook is we zullen weer moeten wachten. Inmiddels 6 maanden geen ontwikkeling.     

______________________________________________________________________________________________________________      Agenda

26 januari:   bestuursvergadering.
31 januari:   brainstorm bijeenkomst met omwonenden uit de wijk die bij de participatie avond geweest zijn. Doel is                        plannen zodanig aan te passen dat er geen of minder zienswijzen (bezwaren) ingediend worden.
1 februari:    gesprek bestuur met wethouder Smeets. Op 23 juni, tijdens de demonstratie, zijn de eerste                                            contacten gelegd. Nu eindelijk onze eerste bijeenkomst.
5 februari:    inloop middag vanaf 14:00 uur in de Dwarsligger. Deze keer met interessant thema: Duurzaamheid.
16 februari:  overleg bestuur met projectleider van de gemeente: Simon van Dam. Planologische procedure is                                  onderwerp van gesprek.
29 maart:     jaarvergadering in gebouw Velserduin aan Velserduinplein. Aanvang 19:30 uur.
13 april:       voortgangsgesprek bestuur met projectleider gemeente Simon van Dam.
25 mei:        voortgangsgesprek bestuur met projectleider gemeente Simon van Dam.                            

______________________________________________________________________________________________________________

Zondag 2 oktober 2022 heeft de “commissie sociaal” van de WIJ een excursie naar het Forteiland georganiseerd. Ruim 30 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Onder een aangenaam najaarszonnetje zijn we met de boot de Koningin Emma overgezet vanaf de kop van de haven. De groep werd na aankomst opgedeeld over een paar gidsen waarna we een super-interessante rondleiding door het fort kregen. Er was heel veel te zien: de vele ondergrondse gangen, alles wat nodig was om de kanonnen goed te laten werken, de verblijven en zelfs een ziekenboeg. Na afloop was er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken, waarna we door de gidsen weer naar de veerboot geleid werden. De fotograaf was helaas niet in de gelegenheid om alle aanwezigen te fotograferen omdat -zoals vermeld- we in kleinere groepjes werden opgedeeld over de aanwezige gidsen. Maar toch hebben we een impressie van deze fantastische middag.