Woongroep IJmuiden
anders wonen, anders oud worden 

Agenda

Zondag 14 januari 2024 bij Staal Nieuwjaars koffie om 10:30 uur, de project begeleider van de gemeente is ook aanwezig om te vertellen waar we nu staan en hoe verder

________________________________________________________________________________________________________________

Ons nieuws

Zondag 12 november: 

Actief met elkaar en voor elkaar! Wat was het weer reuzegezellig tijdens onze koffieochtend in Grand Café Staal.


Dinsdag 7 maart:

Een afvaardiging van het bestuur, te weten: John Riechelman, Petra Christiaans, Henny Beentjes, Lia Stet en Carla Voogt, is bij onze architect Paul Breddels geweest om het nieuwe ontwerp te bespreken. We hebben veel aangepast aan de ontmoetingsruimte en onder andere de fietsenstalling. Het was een mooie ochtend.
Hieronder de ruwe schets waarin de architect goed naar de tips vanuit de participatie heeft geluisterd.
Op de jaarvergadering kunnen jullie alles zien en horen.
Donderdag 16 februari:

DSCF0341
DSCF0341
DSCF0340
DSCF0340

Foto links: Simon van Dam, foto rechts: bestuur Carla, John en Petra (foto's: Lia)

Er heeft een overleg, eerste van een aantal structurele overleggen, plaatsgevonden met projectleider van de gemeente Simon van Dam. We hebben nogmaals de planologische procedure doorgelopen.Dat is een overzicht van stappen die nog genomen moeten worden tot de bouw. De meeste hiervan zijn wettelijk verplicht. Van andere stappen, zoals het inlichten van de gemeenteraad en het verkrijgen van hun toestemming, verwachten we geen moeilijkheden. Na de sessie met Simon is het bestuur nu op de hoogte van de te volgen procedure.

Woensdag 15 februari:

Inzet Willem Bastmeijer beloond

WIJ ALV 2022 18 alleen Willem
WIJ ALV 2022 18 alleen Willem

De fractie van D66Velsen heeft dinsdagochtend 14 februari de jaarlijkse Valentijnstaart uitgereikt aan de vrijwilligers van Energiek Velsen om hun te bedanken voor hun inzet. Energiek Velsen is een coöperatie van inwoners die andere inwoners helpen met verduurzaming van hun woning. Dat doen zij onder andere door het uitvoeren van warmtescans, met de inzet van vrijwillige energiecoaches en gezamenlijke inkoopacties.
De taart werd in ontvangst genomen door Willem Bastmeijer en Johan Werdmüller Von Elgg, twee van de vrijwillige energiecoaches van Energiek Velsen. Tijdens een bijeenkomst van alle vrijwilligers later op de avond delen zij de taart met andere energiecoaches.
Juist in deze tijden van hoge energiekosten, leveren deze vrijwilligers een belangrijke bijdrage om energiearmoede te voorkomen. Dankzij hun inzet kunnen inwoners zelf gericht aan de slag met (eenvoudige) maatregelen voor energiebesparing. De goedkoopste en schoonste energie, is immers de energie die je niet onnodig verspilt. De gezamenlijke inkoopacties zorgen dat het verduurzamen van de eigen woning voor nog meer Velsenaren bereikbaar en betaalbaar is, zoals zonnepanelen of (hybride)warmtepompen. De inzet van Energiek Velsen helpt dus niet alleen bij het verduurzamen van onze gemeente, maar is ook goed voor de portemonnee van veel inwoners.
Iedere eerste en derde dinsdag van de maand houden ze spreekuur in de bibliotheek van IJmuiden of Velserbroek.
Bron: website D66 Velsen

Zondag 5 februari 2023:

Was er de traditionele inloopmiddag. Deze keer in het seniorencentrum aan het Zeewijkplein.
Na een inleiding door Lia kwam de hoofdgast, en tevens lid van WIJ, aan het woord: Willem Bastmeijer.
Hij is in de gemeente betrokken bij “Energiek Velsen”, samen Velsen duurzaam maken.
Met een blad vol tips om energie te besparen bracht hij de discussie op gang over duurzaamheid. Ook gaf hij aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om je persoonlijk te laten voorlichten over besparingen.

Woensdag 1 februari 2023:

Gesprek met wethouder Smeets. Hierbij waren aanwezig: Carla, Lia, John. Tevens aanwezig de projectleider van de gemeente Simon van Dam.
Na de eerste kennismaking op de trappen van het stadhuis op 23 juni vorig jaar tijdens de demonstratie en een uitgebreide handdruk tijdens de nieuwjaarsreceptie, de eerste echte kennismaking. De wethouder gaf aan met welke problematiek hij te maken heeft. Er zijn vele woningbouwprojecten die zijn aandacht vragen. Echter ons project wil hij wel prioriteit geven.
Hoewel het dus een oriënterend gesprek was, was de sfeer goed te noemen.

Dinsdag 31 januari 2023:

Vond de tweede participatie bijeenkomst plaats. De eerdere aanwezigen werden opnieuw uitgenodigd. Er waren wat afmeldingen maar zo’n 10 mensen waren hierbij aanwezig.
De architect had het conceptplan aangepast aan de hand van de opmerkingen van de omwonenden. Deze gingen met name over het behoud van uitzicht.
Dit nieuwe concept moet nog besproken worden met de stedenbouwkundige van de gemeente. Zodra het mogelijk is publiceren we het nieuwe plan.

Participatie 21 december 2022:

Woensdag 21 december presenteerden de projectleider van de gemeente, de architect en ontwikkelaar/exploitant van dit project en de initiatiefnemers van woongroep WIJ zich aan de omwonenden.
De gemeente Velsen heeft een positieve houding ten aanzien van dit initiatief, omdat het een maatschappelijk initiatief is en de inwoners het plan zelf hebben opgezet. Langer zelfstandig thuis wonen gestimuleerd wordt.
Het plan past niet binnen de huidige bestemming “maatschappelijk”. Er is een ruimtelijke procedure noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. In deze procedure kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen en eventueel beroep instellen tegen de omgevingsvergunning. Na het participatietraject werkt Woongroep WIJ het plan verder uit in een aanvraag omgevingsvergunning en start de ruimtelijke procedure. Gemeente Velsen is in dit participatietraject benieuwd naar de mening van omwonenden over het plan en de opgehaalde input wordt meegenomen.
Alhoewel er 300 uitnodigingen bezorgd zijn kwam er maar een handjevol omwonenden naar de presentatie. Maar diegene die wel de moeite hadden genomen te komen waren zeer geïnteresseerd.